Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Будівля школи цегляна 2-поверхова з цокольним приміщенням, типова для 8 класів-комплектів на 320 учнів. Загальний стан будівлі задовільний. Приміщення обігрівається котельнею, віддаленою від школи на відстані біля 100 м . Електрогосподарство ЗЗСО у задовільному стані, освітлення у більшості класах та коридорах люмінесцентне,пять класів та актовий зал замінено лампами LED, а в допоміжних приміщеннях наявні лампи розжарення., Водопостачання здійснюється з власної криниці та водонапірної вежі. У школі в наявності як природна, так і примусова вентиляція, стан якої задовільний. Освітлення приміщень відповідає санітарним нормам. 87 вікон шкільних приміщень замінено на металопластикові. Ще потребують заміни 16 вікон у спортзалі та на сходових клітках. Школа забезпечена проточною гарячою та холодною водою. У приміщенні ЗЗСО на кожному поверсі і в цокольному приміщенні знаходяться санвузли для хлопців, дівчат та працівників школи.

Будівля ЗЗСО розміщена в центрі села біля головної вулиці. Територія школи від дороги загорожена, достатньо озеленена. Колючих кущів, дерев та рослин з отруйними ягодами немає. Проїзд до школи заасфальтовано, підхід виложений бетонною плиткою.

У школі функціонують кабінети української мови та літератури, зарубіжної літератури, історії, математики, комплексний кабінет хімії, фізики та біології , кабінет ІКТ та 6 класних приміщень, де навчаються учні 1-5 та 11 класів.

Для ефективного навчання учнів на уроках інформатики у школі обладнано комп'ютерний клас НКК (6+ 1) та НКК (5+1), який забезпечено навчальними програмами й підручниками для 11-річної школи та мультимедійним комплексом у складі ноутбук, проектор та інтерактивна дошка. Встановлено швидкісне підключення до мережі Інтернет. У кабінеті наявні дидактичні та роздавальні матеріали, розробки конспектів уроків. У класі ведеться журнал обліку робочого часу за комп’ютером та інтерактивною дошкою.

У кабінеті української мови та літератури є стенди: «Сьогодні на уроці», «Слово, моя ти єдиная зброє», «Будителі духу народного», «Вірні сини України», «Зразки творчих робіт», вислови про мову.

Для проведення уроків з української мови та літератури, класних та шкільних заходів зібрано матеріали про життєвий і творчий шлях письменників, сценарії, місцевий фольклор, ілюстрації для використання на уроках зв’язного мовлення.

У наявності є комплекти портретів митців слова, картини до творів М.Коцюбинського, І. Франка, Т. Шевченка, Марка Вовчка; таблиці до деяких тем для проведення уроків української мови та літератури.

У кабінеті зарубіжної літератури зібрано достатньо матеріалів для підготовки й проведення уроків та позакласної роботи. Наявна методична література, добірка журналів «Зарубіжна література» ( складений каталог). У кабінеті зберігаються ілюстрації учнів до вивчених тем, реферати. Зібрано портрети письменників, світлини «Краса землі моєї», репродукції картин із цікавою інформацією про художників та їхні твори, матеріали тижня світової літератури, сценарії позакласних заходів. Наявні фотоальбоми із вивчення творчості О.Пушкіна і Л.Толстого. В окремих папках оформлено матеріали європейської літератури, літератури Сходу.

Кабінет історії обладнаний навчальними програмами, підручниками, методичною та науково-популярною літературою, картами, атласами, збірниками завдань та тестами для учнів 5-11 класів, критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів. Встановлений мультимедійний комплекс у складі: екран, проектор та ноутбук. Наявний план роботи кабінету та інструкція з техніки безпеки; постійні інформаційні експозиції і стенди; краєзнавчі матеріали. Упорядковані папки з розробками уроків, позакласних виховних заходів.

У кабінеті математики є все необхідне для вивчення предмета: таблиці для 7-9 класів, портрети математиків, геометричні фігури; навчальні програми, підручники, збірники задач, а також матеріали для самостійних та контрольних робіт, розроблених за темами; математичні диктанти, реферати учнів про великих математиків, матеріали для ДПА та ЗНО, а також роздавальний матеріал для всіх класів. У кабінеті наявні правила техніки безпеки, розробки відкритих уроків, творчі доробки вчителів математики.

Кабінет фізики, хімії та біології розрахований на три предмети. У даний час там навчаються учні, тому прилади зберігаються в підсобних приміщеннях. Для реалізації навчальних програм у кабінеті є необхідні технічні засоби з фізики, але, у більшості, вони відображають саму суть фізичного явища, а не відтворюють використання в сучасних умовах. Учителем зібрано роздавальний матеріал, тестові завдання для оцінювання знань учнів, рівневі завдання для поточного й тематичного оцінювання. Наявна інвентарна й матеріальна книга, інструкції з охорони праці. Учителем хімії створено умови для навчання учнів. Кабінет забезпечений методичною та інформаційною літературою, медіа-посібниками, збірниками задач і вправ, практичними роботами, навчальними програмами, пояснювальними записками до програм, критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, планами роботи кабінету хімії, інструкціями з охорони праці та техніки безпеки, інвентарною та матеріальною книгами, матеріалами для ДПА та ЗНО. Наявні власні напрацювання з вивчення предмета: контрольні роботи та роздавальні матеріали з тем для учнів 7-11 класів, розробки відкритих уроків, практичних робіт та виховних заходів. Упорядковано папки із учнівськими рефератами та презентаціями. Для навчання учнів у кабінеті є хімічні реактиви, лабораторний посуд( для безпеки учнів все зберігається у підсобці). У наявності періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, витискувальний ряд металів та ряд електронегативності неметалів, таблиці розчинності кислот, основ, солей у воді та відносних молекулярних мас, етапи становлення хімії як науки, хімія в житті суспільства, вміст хімічних елементів в організмі людини, позначення хімічних величин, розрахункові формули та портрети вчених-хіміків. Учителем біології розроблений план позакласної роботи, правила техніки безпеки, розробки відкритих уроків. Для методичного забезпечення у кабінеті біології є мікроскопи, мікропрепарати, гербарії, муляжі, вологі препарати, плакати та таблиці для усіх класів, моделі ДНК. Для проведення уроків є постійно діючі експозиції: рівні організації живої матерії, будови клітини, еволюція живих організмів (все зберігається у підсобці). Наявні власні напрацювання з предмета: завдання для контрольних і самостійних робіт (7-11 класи), тести для тематичного і поточного оцінювання (7-11 класи), дидактичний роздавальний матеріал (7-11 класи), індивідуальні завдання для диференціації учнів на уроці. Кабінет фізики, хімії та біології забезпечений аптечкою із медикаментами.

У школі наявний окремий кабінет для роботи психолога, який обладнаний відповідною навчально-методичною базою. А саме:

 нормативно-правова документація:

- положення про психологічну службу системи освіти України;

- етичний кодекс практичного психолога;

- накази, розпорядження МОН України щодо діяльності психологічної служби системи освіти України;

- методичні рекомендації, інструктивні листи;

- матеріали службового використання;

- індивідуальні діагностичні картки учнів школи (в наявності на всі класи);

- журнал індивідуальних консультацій;

- журнал корекційно-розвивальної та відновлювальної роботи;

- план роботи практичного психолога на рік;

- щомісячний план;

- форми статистичної звітності встановленого зразка;

 навчально–методичне та дидактичне забезпечення:

- навчально–методичні посібники;

- фахові періодичні видання;

- психологічна література;

- матеріали для проведення корекційних занять;

 папки методичних матеріалів за розділами:

- психодіагностика (методи діагностики пізнавальної, емоційно-вольової, особистісної сфер, міжособистісних стосунків, особливостей навчально- виховного процесу та ін.);

- корекційно-розвивальна робота (програми та методичні матеріали щодо корекції й розвитку пізнавальних процесів, розладів емоційно-вольової та поведінкової сфер, соціально-психологічних тренінгів, програми щодо подолання тривожності в учнів; адаптації першокласників, програма для роботи з дошкільниками, заняття з дітьми «групи ризику», із дітьми трудових мігрантів);

- психологічна просвіта (батьків, учнів, вчителів);

- матеріали до батьківських зборів, батьківського всеобучу;

- профілактика здорового способу життя;

- правове виховання;

- профорієнтаційна робота (розробки занять, анкети, тести);

 звіти:

- статистичні;

- аналітичні за результатами досліджень;

- анкети;

- бланки;

- тести;

- ключі тестових методик

Кiлькiсть переглядiв: 509

Коментарi